Juridisk Bibliotek : Blogg

Bruk av kilder i oppgaveskriving

Når må du henvise? Spørsmål om henvisninger og litteraturliste er ofte vanskelige for jusstudenter. Reglene kan oppfattes som uoversiktlige og konsekvensene ved å trå feil kan være store. Jeg synes hensynene bak henvisningsnormene gir god veiledning for å… Les mer