Juridisk Bibliotek : Blogg
Student Tired

Foto: Colourbox

Har du tenkt over hvordan du mest mulig effektivt skal finne kilder til din oppgave? Tenker du at du bare kan søke litt via Lovdata, Google, og kanskje bibliotekets søkesystem(som jo alle vet heter Oria)? Eller kanskje spørre noen som kan faget om de har noen tips til kilder? Flere av masteroppgavene som er levert ved Juridisk fakultet har mangler i kildetilfanget, og hvis studentene hadde lagt litt mer arbeid i søkene sine hadde oppgavene blitt bedre.

Med litt planlegging gjør du gode søk, og du finner de relevante og sentrale kildene du trenger til oppgaven. Det er ingen fasit til hvordan dette gjøres, det kan variere fra oppgavetema til oppgavetema. Som regel vil du begynne å søke og finne noe, sjekke ut disse kildene og så finne flere kilder basert på søk med nye søkeord, søk på forfattere du har funnet og kilder det er henvist til i materialet du finner. Les mer