Søk etter menneskerettighetskilder: Hvordan finne de viktigste menneskerettighetskildene?

Traktater, rettspraksis, vedtak, rapporter, litteratur og andre menneskerettighetskilder finnes i mange forskjellige databaser, og det kan være vanskelig å få oversikt over alle databaser og nettsider som kan være relevante å søke i. Her gis en oversikt over de viktigste databasene og nettsidene for søk etter både nasjonale og internasjonale menneskerettighetskilder.

Traktater

Traktater Norge har signert og ratifisert kan du finne via Norges traktater eller via Lovdata PRO(krever innlogging). Fyll for eksempel inn ord fra den norske tittelen i søkefeltet.

Europarådets traktater finnes via Council of Europe Treaty Office. Klikk på «Search» i høyre kolonne, velg Search on Treaties. Hvis du for eksempel har noen ord i tittel, velg «Unknown CETS number / Abridged title» og skriv inn et ord i keywords. Klikk på «Submit».

FNs traktater finnes via United Nations Treaty Collection, traktatene kan søkes via United Nations Treaty series. Søk på ord fra tittel i «Title Search».

Rettspraksis

Dommer fra menneskerettighetsdomstolen kan du finne fra domstolens egen database HUDOC. Databasen har mange avgrensningsmuligheter. Velg for eksempel artikkel du vil ha saker i forhold til. Du kan også søke Ganske presist ved å velge «Advanced search» på toppen av siden. Skrive for eksempel inn søkeord fra problemstillingen din i «Text»-feltet ved å kombinere flere søkeord med AND eller OR, stjerne * er trunkering, og du kan benytte frasesøk med «». Eksempel: («hate speech» OR racism) AND «social media»

Du kan også søke dommer fra menneskerettighetsdomstolen i Lovdata PRO, hvor du finner norske sammendrag av et stort utvalg av dommene fra EMD.

For norske dommer er det Lovdata PRO og rettsdata du søker i. I Lovdata: Hvis du skal finne dommer etter en artikkel i emk, for eksempel artikkel 14, skriv for inn i søkefeltet: lov-1999-05-21-30-emkn-a14. For dommer med utgangspunkt i de andre traktatene Norge har inkorporert ved MR-loven, eksempler: SP: lov-1999-05-21-30-spn-a14, ØSK: lov-1999-05-21-30-oskn-a8, BSK: lov-1999-05-21-30-bkn*, KDNK: lov-1999-05-21-30-kdkn*

FNs menneskerettighetskomiteer

Det er FNs Høykommissær for menneskerettigheter, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), som jobber med menneskerettigheter i FN. FNs menneskerettighetskonvensjoner Norge er bundet av blir fulgt opp av FNs menneskerettighetskomiteer(Human rights treaty bodies), og ved å gå til den enkelte komiteens nettside vil du finne landrapporter, generelle kommentarer, vedtak i forhold til individuelle klager osv.

Du kan også søke i dokumentene fra komiteene, i UN Treaty Bodies Database. Men søket er ikke så avansert at det lar deg foreta søk på spesifikk problemstilling. For vedtakene foretatt i forhold til den individuelle klageadgangen, til de konvensjonene dette gjelder, kan du søke i Jurisprudence Database.

Forarbeider (preparatory works, travaux preparatoires, explanatory reports)

«Forarbeider» til Europarådets traktater finnes via traktatens informasjonsside, når du har funnet traktaten på Europarådets sider. Informasjonen heter «explanatory reports» og er ikke forarbeidsdokumenter som sådan, men en forhistorie som kan ha rettskildemessig betydning. Forarbeidene til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ligger under «Related texts» i et pdf-dokument – «preparatory works», men kan også finnes fra denne nettsiden hos Europarådet. Den trykte bokserien «Collected edition of the «travaux préparatoires» of the European Convention on Human Rights» finnes på biblioteket, søk i bibliotekets søkesystem Oria.

Forarbeider til FNs traktater kan finnes forskjellige steder, på FNs egne sider, på enkelte organisasjoners/undervisningsinstitusjoners hjemmesider, og i trykte bøker.

University of Virginia School of law har samlet forarbeidene til FNs menneskerettighetstraktater på denne nettsiden.

FN har en egen nettside hvor forarbeidene til flere av FNs traktater kan finnes, velg «Historic archives», og i venstre kolonne kan du velge hvilken kategori du ønsker. Dag Hammarskjölds bibliotek har en hjelperessurs som heter Ask Dag, denne inneholder hjelpesider til å finne forarbeider fra FN.

Hvis du vil sjekke om det finnes bøker hvor forarbeidene er samlet og/eller hvor det gis veiledning i bruk av dem, søk i bibliotekets søkesystem Oria. Søk for eksempel på traktatens tittel (på engelsk) og «travaux preparatoires».

Menneskerettighetslitteratur

Bøker og en del tidsskriftartikler du har tilgang til via abonnement ved UiO søkes via biblioteksystemet Oria. Et generelt råd er at du tenker søk etter bøker for seg og tidsskriftsartikler for seg, med hensyn til hvilke søkeord du velger å bruke.

Google scholar søker også i abonnementsbaser ved UiO, samtidig som det søkes i gratis tilgjengelige tidsskriftsartikler og andre akademiske tekster. Søk når du er innlogget på UiO sitt nettverk.

Databasen Westlaw kan inneholde tidsskriftsartikler til din problemstilling som ikke er tilgjengelig via Oria eller Google scholar. Westlaw finner du på fagsiden til Juridisk bibliotek, under Søk etter juridiske artikler. På denne nettsiden kan du også finne flere tidsskriftsdatabaser som kan være aktuelle å søke i.

Peace Palace Library har et søkesystem hvor du blant annet kan søke etter tidsskriftsartikler innen folkerett og menneskerettigheter, ikke i selve teksten til artiklene, men i tittel, emneord osv. Her kan du finne artikler som er vanskelig tilgjengelig ellers på internett eller via databaser.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: