Søk etter kilder til masteroppgaven!

Student Tired
Foto: Colourbox

Har du tenkt over hvordan du mest mulig effektivt skal finne kilder til din oppgave? Tenker du at du bare kan søke litt via Lovdata, Google, og kanskje bibliotekets søkesystem(som jo alle vet heter Oria)? Eller kanskje spørre noen som kan faget om de har noen tips til kilder?

Med litt planlegging gjør du gode søk, og du finner de relevante og sentrale kildene du trenger til oppgaven. Det er ingen fasit til hvordan dette gjøres, det kan variere fra oppgavetema til oppgavetema. Som regel vil du begynne å søke og finne noe, sjekke ut disse kildene og så finne flere kilder basert på søk med nye søkeord, søk på forfattere du har funnet og kilder det er henvist til i materialet du finner.

Hvordan skal du begynne?

Søking foregår best når du har en godt og presist beskrevet problemstilling. Det er ikke sikkert den overordnete problemstillingen din gir gode treff. Når du skriver vil du søke på termer knyttet til underproblemstillinger. Bruk forskjellige ord i forhold til hvordan terminologi brukes innenfor fagområdet. Finn synonymer og eventuelle ord på andre språk. Skal du søke etter oversiktslittereratur, litteratur som setter problemstillingen inn i en sammenheng etc. må du noen ganger bruke mer generelle ord. Hvis du finner relevante kilder, se om kildene har henvisninger til andre kilder, og sjekk ut disse. Når du leser relevant litteratur vil du også få ideer til andre søkeord. Se også litteratur innen nærliggende fagområder.

En fremgangsmåte kan være å søke i et par litteraturdatabaser, og sjekke ut den nyeste litteraturen. Se hvilke kilder det henvises til, både litteratur og primærkilder. Hvis du ikke finner noe, søk i flere forskjellige databaser. Det vil selvsagt ikke være skrevet noe om alle problemstillinger.

Søk i de sentrale databasene innen juss, disse finner du via fagressurssiden til Juridisk bibliotek: ub.uio.no/jus For litteratur kan Oria og Google scholar være to steder å begynne søket. Bøker og tidsskriftsartikler som UiO har anskaffet eller abonnerer på søkes via Oria som du finner som søkeboksen på siden ub.uio.no/jus. Mitt tips ved søk i Oria er å søke bøker for seg, og tidsskriftartikler for seg. Grunnen er at når du planlegger søkeord, kan det være andre søkeord som er mer effektive ved søk etter bøker, som søkes via emneord, tittel, forfatter osv., enn ved søk etter tidsskriftsartikler som for en stor del søkes via selve teksten til artiklene.

Søk i Google scholar(scholar.google.no) gir treff i mange databaser universitetet abonnerer på, både norske, utenlandske og internasjonale. Du finner mest på engelsk, men også noe på norsk.

For en innføring i søk etter norsk juridisk litteratur kan du sjekke ut denne bloggposten. Tidsskriftsartikler finnes også via databasene du finner på siden artikkelsøk i juridiske databaser. Masteroppgaver skrevet ved Juridisk fakultet finnes i fulltekst fra 2003 på DUO, og kan også søkes via Oria, men vi anbefaler søk via scholar.google.no (og eventuelt ta med søkeuttrykket: site:.duo.uio.no).

Ikke glem primærkildene. For norsk rett er Lovdata og Rettsdata de sentrale databasene(krever abonnement og innlogging). Men mye materiale finnes også via regjeringen og Stortinget sine sider. Stortinget har gjort stortingsdokumenter fra 1814-2005 søkbare i fulltekst. Disse stortingsdokumentene er også søkbare fra nb.no/statsmaktene, her kan du også søke i selve teksten i dokumentene. Dette innebærer at de fleste eldre forarbeider er tilgjengelig gratis via Internett. Se også denne bloggposten med søketips til hvordan du finner alle forarbeider som ligger på internett. Rettskildeguiden hjelper deg til å finne de rettskildene du er på jakt etter.

For internasjonal rett kan du også ta utgangspunkt i fagressurssiden til Juridisk bibliotek. Velg databaser innen ditt fagområde(velg jus under kategori) eller søk etter relevante databaser og nettsider via Juridisk nettviser. Trenger du tilgang til elektroniske kilder hvor det kreves innlogging på Universitetets PCer, finnes det en veiledning for hvordan du får tilgang til kilder utenfor universitetets område, hvis du trenger slik tilgang.

Henvis til kildene du bruker!

Lag henvisninger til kilder du vil bruke med en gang du finner dem, hvis du venter glemmer du det. Lag også litteraturliste/kildeliste. Når du søker etter kilder, skriv ned hva du gjør, slik at du slipper å gjøre alt om igjen. Skriv ned søkeord, navn på database og hva du fant. Lag en mappe hvor du samler informasjon om praktiske ting rundt oppgaven. Biblioteket har utarbeidet anbefalinger for henvisninger og litteraturliste som er ordøkonomiske med tanke på ordtellingen. Juridisk fakultet anbefaler også at du tar utgangspunkt i disse anbefalingene når du skriver masteroppgave ved fakultetet.

Gå på kurs!

Ved semesterstart gis det undervisning hos biblioteket i hvordan du effektivt søker etter kilder til oppgaven, hvordan du velger de relevante kildene, og hvordan du bruker dem på en god og etisk måte. Delta på de delene som er relevant for deg. Påmelding til kursene gjøres via studentweb, og du finner oversikt over når de går via semestersidene. Her er nettsiden for kursene.

Forslag til hvordan du kan legge opp oppgaveskrivingen:

Lær deg å søke i kildene på en effektiv måte og lær deg å bruke word-malen effektivt. Kurs finner du via semestersidene på fakultetet

Definer en presis problemstilling.

Lag en plan for hvordan du vil gå frem med skrivingen, og følg den. Det finnes forskjellige tilnærminger til skriveprosessen, noen liker å skrive ned så mye som mulig om temaet, og deretter strukturere, mens andre liker å lage en disposisjon (innholdsfortegnelse), og så skrive tekst under de enkelte kapitlene og avsnittene. Du bør finne den metoden som passer for deg.

Begynn å skrive.

Finn litteratur som gir en oversikt over temaet, slik at du kan sette problemstillingen inn i en større faglig juridisk sammenheng. Skum gjennom oversiktslitteraturen, skriv ned ytterligere søkeord, spissede og generelle.

Lag litteraturliste/kildeliste med en gang. Spar på alle kilder du leser og bruker i et eget dokument, og henvis i teksten du skriver der du har brukt en kilde.

Skriv.

Søk etter litteratur og kilder til din spissede problemstilling og til dine underproblemstillinger.

Reflekter over det du leser og skriv det ned. Les gjennom etter at du har lagt teksten fra deg en stund. Få noen til å lese teksten og se om de forstår hva du ønsker å formidle.

Ikke bare rams opp kildene, du skal bruke dem på en måte som belyser problemstillingen din. Masteroppgaven er en øvelse i akademisk skriving, hvor du øver deg på å formidle kunnskapen som finnes om faget med din egen stemme, men viser tydelig hvilken kunnskap du bygger på. Sjekk om du har en rød tråd, at du hele tiden holder deg til problemstillingen du har valgt.

Hjelp til søke- og skriveprosessen

Det finnes nettsider og litteratur som kan være til hjelp når du skal sette i gang å skrive masteroppgaven. Her er et lite utvalg:

Nettsider:

Nettstedet søk og skriv: http://sokogskriv.no/

Nettstedet Viko: http://www.ntnu.no/viko/

Litteratur om å skrive juridisk masteroppgave:

Norske bøker om å skrive juridiske masteroppgaver. Kan lånes på biblioteket:

Tuseth, Bård Sverre og Nikolai K. Winge. Masteroppgaven i juss : kort forklart, 2.utg. Oslo, 2018.

Tvedt, Morten Walløe. Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus, Oslo, 2014

Denne tidsskriftsartikkelen handler om hvordan du kan bygge opp en god masteroppgave:

Øyrehagen, Jørn Sunde. Frå læring til rettsbruk – metoderefleksjonar i høve skriving av juridiske mastergradsoppgåver. I: Jussens venner. 2009, S. 2-24. (Finnes i idunn.no, og du må være pålogget UiO for å få tilgang)

Litteratur om å skrive oppgave på universitets- og høyskolenivå:

Her er et utvalg bøker som kan lånes fra biblioteket:

Løwendahl, Bente R., Fred Wenstøp og Siyu Chen. Skriv gode oppgaver, 2. utg. Oslo, 2013.

Rienecker, Lotte … [et al.].  Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 2. utg. Bergen, 2013.

Øyen, Simen Andersen og Birger Solheim. Akademisk skriving : en skriveveiledning. Oslo, 2013.

Everett, E.L. og Inger Furseth. Masteroppgaven : hvordan begynne – og fullføre. Oslo, 2012.

Litteratur om å henvise og bruke kilder på en etisk måte:

Bårnes, Vibeke Bårdsdatter og Mariann Løkse. Informasjonskompetanse : håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand, 2012.

Erikson, Martin G. og Heikki Gröhn. Riktig kildebruk : kunsten å referere og sitere. Oslo, 2010.

Gynnild, Vidar. God uten juks : etiske valg i utdanning og forskning. Bergen, 2008.

Spangen, Inger Cathrine. Referansehåndboken : en veiledning i kildebruk og henvisning til Kilder. Oslo, 2007.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: