Søkeveiledning: EU/EØS-rettskilder

Når du skal orientere deg i EU/EØS-rettskildene er de viktigste databasene Eur-Lex, LovdataPRO og europalov.no. Du finner også nyttig informasjon på regjeringen sin side europapolitikk, og på nettsidene til EFTA og EU.

Vi vil her vise eksempler på hvordan du kan finne traktater innenfor EU/EØS, direktiver og forordninger, rettspraksis fra EU-domstolen, praksis fra EFTA-domstolen, samt nasjonal lovgivning relatert til EØS-retten.

Traktater

EU-traktatene, blant annet traktaten om den europeiske union og traktaten om den europeiske unions virkemåte finnes i sin autentiske tekst i EU-tidende. EU-tidende finner du via Eur-Lex. Klikk på fanen «EU-ret og relaterte dokumenter». Velg «Traktater».

Den norske oversettelsen til Lisboa-traktaten finnes på regjeringens sider.

I LovdataPRO finner du EØS-avtalen i en form som gjør det enkelt å finne selve avtalen og protokoller og vedlegg. Logg deg inn i Lovdata, velg «Rettskilder» i fanen og deretter «Internasjonalt» i venstre kolonne. Velg «EØS», gå til «EØS-avtalen», klikk på lenken «Kronologisk register». Da får du opp en liste hvor EØS-avtalen ligger først og så komme protokollene og vedleggene, noe som gjør det enkelt å finne de delene av avtalen du er på jakt etter.

Direktiver og forordninger

EU-lovgivning som direktiver og forordninger vil som utgangspunkt først komme inn i Lovdata når lovgivningen er blitt vedtatt som del av norsk rett. Før den tid må du finne direktiver, forordninger etc. i europalov.no eller Eur-Lex. Europalov.no gir deg oversikt over hvor langt EØS og Schengen-relevant lovgivning har kommet i lovgivningsprosessen og gjennomføringen i norsk rett. Hvis lovgivning er blitt del av norsk rett kan du lett finne ut på hvilken mate den er gjennomført, via for eksempel forskrift eller lov. Eur-Lex bruker du når du vil finne EU-lovgivning som ikke er EØS-relevant, samt når du vil finne EU-relevant informasjon om EU-lovgivning.

Eur-Lex

Fra fagressurssiden for jus (ub.uio.no/jus),  klikk på «Eur-Lex» under «Juridiske kilder». Velg dansk språkversjon. Litt ned på «hjem-siden», under «find resultater efter» og «dokumentnummer» finnes det en enkel søkeboks for dokumentnummer.

Skal du finne et direktiv, skriv inn år og nummer, for eksempel: År: 2008, Nummer: 48. Kryss av for «Direktiv», klikk på pilen (blå knapp) for å søke.

Hvis du ikke har dokumentnummer, men ord i tittel, kan du søke slik:
Skriv inn tittelord eller liknende i søkefeltet der det står «Hurtigsøgning…»
Eksempel: tjenesteydelser indre marked, klikk «søgning». Bruk eventuelt filtrene i venstre kolonne for å avgrense ytterligere.

Til hvert dokument i Eur-Lex finnes det mye tilleggsinformasjon og krysslenker. Disse finner du ved å bruke fanene rett over «Titel og reference». Fanen som heter «Oplysninger om dokumentet» gir deg blant annet krysslenker til rettsavgjørelser.

Europalov.no

Bruk feltet: «Søk etter EU, EØS- og Schengen-saker». Eksempel: Tjenestedirektivet, klikk «Søk». Du finner en oversikt over lovgivningsprossesen i EU, behandlingen i EØS og eventuelt hvor langt lovgivningen har kommet i gjennomføringen i norsk rett. Tjenestedirektivet er gjennomført i norsk rett. For å se hvilken lov og hvilke forskrifter som gjennomfører direktivet, gå til «Gjennomføring i norsk rett».

LovdataPRO

Logg deg inn i Lovdata. Velg «Rettskilder» oppe i fanen og deretter «Internasjonalt» i venstre kolonne. Gå til rettsakter under EØS og klikk «Avansert søk» (den blå «boksen»). Søk i felt «Emne» på populærnavn av direktiv/forordning, for eksempel tjenestedirektivet. Hvis du har år og nummer,søk i «Nummer» feltet og bruk formatet år/nummer og trunker. Eksempel: 2006/123* Klikk på «søk» og klikk på «Vis resultatliste». Fra trefflisten, klikk på dokumenttittelen for å åpne dokumentet.

For å finne andre kilder som kan være aktuelle ved blant annet tolkning av et direktiv eller forordning, klikk på ikonene under ingressfeltene, på toppen av dokumentet. Der finner du krysslenker til dokumenter angående implementering i norsk rett, behandling i domstoler, juridisk litteratur mm.

Rettspraksis fra EU-domstolen

Dommer fra EU-domstolen finner du blant annet både i LovdataPRO og Eur-Lex. Vi viser her eksempel på søk i Eur-Lex fordi dette er nyttig å kunne hvis du trenger lenker og EU-rettslig informasjon i tilknytning til dommen. Søkemåten varierer avhengig av hvilken informasjon du har.

Du kan kjenne igjen en sak fra EU-domstolen på henvisningen, de begynner med en C eller T. Hele henvisningen er bygget opp slik C-[nummer]/[år]. Eksempel: C-415/93, Bosmandommen er sak nr 415 fra 1993.

Når du skal søke og har dokumentnummeret til dommen er fremgangsmåten:

Gå til fagressurssiden for jus (ub.uio.no/jus),  klikk på «Eur-Lex» under «Juridiske kilder». Litt ned på «hjem-siden», under «find resultater efter» og «dokumentnummer» finnes det en enkel søkeboks for dokumentnummer.

Skriv inn år og nummer, for eksempel: År: 1993, Nummer: 415, kryss av for «Sag ved EU-Domstolen», klikk på pilen (blå knapp) for å søke.

Hvis du ikke har dokumentnummer, men for eksempel navn på en av partene i saken:
Skriv inn partsnavnet der det står «Hurtigsøgning…»

Eksempel: Storebælt, klikk «søgning». Bruk eventuelt filtrene i venstre kolonne for å avgrense ytterligere.

Til dommene i Eur-Lex kan det finnes mye tilleggsinformasjon og krysslenker. Disse finner du ved å bruke fanene rett over «Titel og reference». Fanen som heter «Oplysninger om dokumentet» gir deg krysslenker til blant annet lovgivning og referanser til litteratur.

Saker fra EFTA-domstolen

EFTA-domstolens saker finnes blant annet på EFTA-domstolens egne sider og på LovdataPRO. EFTA-domstolens sider er særlig relevante for de nyeste og pågående(pending cases) sakene. Men fordi LovdataPRO krysslenker til andre kilder velger vi å gi et eksempel på søk i LovdataPRO.

Logg deg inn i Lovdata. Velg «Rettskilder» oppe i fanen og deretter «Internasjonalt» i venstre kolonne. Gå til «EFTA-domstolen» klikk på «Avansert søk» (den blå «boksen»).

Hvis du vet hvem som er parter, søk i feltet «Parter». Eksempel: Ullensaker, klikk på «søk». Hvis du har saksnummeret, søk i feltet «nummer». Eksempel: E-6/12 (som er sak nr. 6 fra 2012). Merk at E- må være med når du søker etter EFTA dommer. Klikk på «Vis resultatliste».

Som for andre dokumenter du finner i Lovdata kan du finne kilder, som kan være relevante når du skal bruke en sak fra EFTA-domstolen, ved å klikke på ikonene under tekstfeltet på toppen av dokumentet (krysslenker til dokumenter angående implementering i norsk rett, behandling i domstoler, juridisk litteratur mm.).

Nasjonal lovgivning relatert til EØS-retten

Hvis du for eksempel vil finne ut hvordan et direktiv er gjennomført i norsk rett, er enkleste måten å søke etter direktivet i europalov.no. LovdataPRO har også krysshenvisninger til nasjonal lovgivning, men det er ofte vanskelig å finne ut hvilke lover eller forskrifter som gjennomfører et direktiv, fordi Lovdata også lenker til lover og forskrifter som bare henviser til direktiver.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: