Open Access i rettsvitenskap og kriminologi

postkortVil du gjøre forskningen din mer synlig og tilgjengelig for alle? Det kan du gjøre ved å egenarkivere artikkelen din i Cristin, se nærmere om fremgangsmåte her. Slik bidrar du til å fremme Open Access ved UiO.
I denne bloggposten vil vi gi en kort innføring i hva Open Access er, hva som er gjeldende politikk på området ved Universitetet i Oslo, og dessuten gå nærmere inn på mulighetene for åpen publisering i rettsvitenskap og kriminologi.

Hva er Open Access?

Det engelskspråklige begrepet Open Access betyr kort fortalt at fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner på internett er fritt og åpent tilgjengelige. Dvs. at tilgangen til og bruken av artikkelen ikke er begrenset av at du tilhører en institusjon som abonnerer på tidsskriftet for sine forskere og studenter.
Forfatter eller opphavsmann (eller i noen tilfeller forlaget) beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir tillatelse til å lese, laste ned osv. uten å forlange vederlag.

Det skilles mellom to veier til åpen tilgang – Grønn Open Access og Gull Open Access

Grønn Open Access

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler som legges i åpne arkiver, institusjonelle som vårt eget DUO, eller fagspesifikke.
I DUO gjøres dette ved å laste opp fulltekstdokumentet i Cristin, som så vil importere det videre til DUO. Her snakker vi om artikler som er publiserte i tradisjonelle, fagfellevurderte tidsskrifter, men der forlaget gir tillatelse til at en versjon av artikkelen kan gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv. Det beste er når forlagets PDF kan lastes opp, men ofte er det post-printversjonen som tillates egenarkivert. Postprint-versjon er siste forfatterversjon med endringer etter at fagfellevurderinger er innarbeidet. Innholdsmessig skal den være lik forlagets endelige PDF, men layout/design vil ikke være innarbeidet.
Søk opp det aktuelle tidsskriftet i Sherpa/RoMEO og se om forlaget tillater egenarkivering og i så fall hvilken versjon som godtas. Etter opplasting i DUO vil OA-teamet ved UB kontrollere at det er en versjon det er tillatt å egenarkivere som er lastet opp, så ingen rettigheter krenkes selv om det fra forfatterens side skulle være lastet opp en feil versjon i Cristin.
I DUO ligger det pr 20. oktober 2014 kun 10 artikler som forskere ved Det juridiske fakultet har egenarkivert, så her er potensialet stort.

Gull Open Access

Her publiseres de fagfellevurderte artiklene direkte i et Open Access-tidsskrift som er fritt tilgjengelig. Vi snakker da om tidsskrifter som er på nivå 1 eller 2, men som ikke er abonnementsbaserte. Det er selvsagt kostnader knyttet til slike tidsskrifter også, men kostnaden flyttes bort fra leser og typisk til den som skriver artikkelen gjennom en publiseringsavgift. Mange tidsskrifter innen særlig samfunnsvitenskap og humaniora krever ikke forfatterbetaling, og finansieres av institusjonen eller på andre måter. UiO ønsker å stimulere til publisering i rene Open Access-tidsskrifter gjennom sitt publiseringsfond.
UiO tilbyr også tjenesten FRITT, som er en ferdig teknisk løsning for nettpublisering for fagmiljøer som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidskrifter. Det nye tidsskriftet Oslo Law Review som straks lanseres fra Det juridiske fakultet publiseres via denne tjenesten og er et veldig godt eksempel på Gull Open Access.

Hybrid Open Access

Her kan artikler publisert i abonnementsbaserte tidsskrifter frikjøpes ved at forfattere betaler en APC («Article Processing Charge»). Dette betyr i praksis at universitetet både betaler abonnement for tidsskriftet og så betaler en gang til for at publikum som ikke omfattes av abonnementet får tilgang. Mange tidsskrifter tilbyr i dag en slik mulighet, men de færreste publiseringsfond og heller ikke UiOs publiseringsfond tillater støtte til slik hybrid publisering fordi det blir en dobbelt betaling for institusjonen.

Hvorfor Open Access?

Argumentene er mange, men utgangspunktet er at kunnskapen er fri, og at publiserte forskningsresultater også må være tilgjengelige for alle. Kunnskap bygger på tidligere kunnskap, forskningen er svært ofte offentlig finansiert, og må formidles og deles til flest mulig. Ved å publisere eller tilgjengeliggjøre i åpne kanaler vil forskningsresultatene spres fortere og nå flere. Rektor har skrevet mer om dette i sin blogg.
Både Forskningsrådet og EU gjennom European Research Council (ERC) og Horizon 2020 krever åpen tilgang til forskningspublikasjoner finansiert av disse. I siste forskningsmelding heter det at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Tilsvarende er politikk i mange andre land og institusjoner som finansierer forskning.

UiOs politikk for Open Access

Universitetsstyret vedtok for snart tre år siden en politikk for Open Access.
I korte trekk medfører politikken at alle ansatte som er tilsatt etter 4. juli 2013 plikter å avlevere en post-print versjon av vitenskapelige artikler til DUO. Samtidig oppfordres alle ansatte tilsatt før dette tidspunktet om å gjøre det samme.
En avlevering betyr bare at artikkelen lagres, den blir ikke automatisk tilgjengeliggjort. Alle ansatte tilsatt etter 4. juli 2013 plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig via DUO så snart som mulig, og alle ansatte ved UiO tilsatt før dette tidspunktet oppfordres til å etterfølge samme prinsipp.
Hvordan gjøres egenarkivering i DUO i praksis? Les mer om fremgangsmåten her. Og be gjerne en bibliotekar eller Cristin-superbruker om hjelp.
Videre anbefaler UiO at alle ansatte publiserer i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen, enten gjennom å være et Open Access-tidsskrift eller gjennom å tillate institusjonell arkivering med en etterfølgende tilgjengeliggjøring.

Til dette punktet er det viktig å presisere at valg av publikasjonskanal er opp til den enkelte,  jmf. bestemmelsene om akademisk frihet hjemlet i § 1-5 i Universitets- og høgskoleloven. Se mer om dette i forarbeidene. Politikken uttrykker derfor på dette punkt en anbefaling og ikke et pålegg.

Publiseringsfond ved Universitetet i Oslo

For å støtte opp under politikkens oppfordring til å publisere i Open Access-tidsskrifter har UiO opprettet et publiseringsfond der det kan søkes om støtte til å dekke publiseringsavgiften som slike tidsskrifter ofte har. Innenfor rettsvitenskap og kriminologi er det ofte ikke publiseringsavgifter for OA-tidsskrifter, men vær klar over muligheten til å søke støtte dersom det skulle være aktuelt.
Nødvendig informasjon om publiseringsfondet og hva som dekkes/ikke dekkes finnes i retningslinjene.

Juridiske og kriminologiske tidsskrifter og Open Access

Det juridiske fakultet har tatt initiativet til et eget fagfellevurdert tidsskrift – Oslo Law Review – som publiseres via plattformen FRITT. De første artiklene ventes publisert i nærmeste framtid. Dette initiativet er et glimrende eksempel på Gull Open Access.

Muligheten for egenarkivering i juridiske og kriminologiske tidsskrifter

Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) og Den norske forleggerforening har utarbeidet en normalavtale for tidsskriftpublisering i norske tidsskrifter. Gjeldende avtale gir forfatteren mulighet til å ta med verket på eget nettsted eller på nettsted som forfatterens arbeidsgiver har etablert. Et eksempel på det siste er DUO. Når det gjelder utenlandske tidsskrifter gjelder den avtalen den enkelte har inngått med forlaget. Informasjon om forlagets politikk finnes også ved å søke opp det enkelte tidsskrift i Sherpa/RoMEO.

Nedenfor følger eksempler på tidsskrifter og muligheter for egenarkivering.

Tittel (nivå) Egenarkivering mulig?
Tidsskrift for rettsvitenskap (nivå 2) Post-print
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift (nivå 2) Mulig kun ved egen avtale
Kritisk juss (nivå 1) Post-print etter 1 mnd og forlagets pdf etter 1 mnd (embargo)
International Journal on Minority and Group Rights (nivå 2) Post-print
European Law Journal (nivå 2) Post-print etter 24 mnd (embargo)

 

Open Access tidsskrifter i rettsvitenskap

I registeret over godkjente publiseringskanaler hos NSD ligger også en del Open access-tidsskrifter i rettsvitenskap og kriminologi.

Internasjonale arkiver for rettsvitenskap

Law Review Commons
Over 200 amerikanske tidsskrifter som er gjort tilgjengelige gjennom Digital Commons repositories

SSRN
Det juridiske fakultet abonnerer på en tjeneste i SSRN under Law School Research Papers – Legal Studies, der papers, tidligere publiserte artikler osv.  legges ut i fakultetes egen serie LSN: University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series. Nettstedet gir god oversikt over antall nedlastninger, og bidrar til å spre forskningsartiklene bredt. Redaktører for fakultetets serie er Mads Andenæs og Beate Sjåfjell.

Vil du gjøre artiklene dine åpent tilgjengelige i UiOs institusjonelle arkiv DUO?

Gå inn i Cristin og følg oppskriften som angis der. Ta kontakt med din nærmeste bibliotekar eller Cristin-superbruker for hjelp. Du kan også kontakte OA-teamet på UB direkte: Stine Marie Barsjø, Elin Holmstrøm Frøshaug eller Elin Stangeland.

Lykke til!

Ord og uttrykk:

Addendum: et tillegg til et gitt dokument, f. eks. en kontrakt med forlaget.

Preprint: vitenskapelig artikkel før den blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter fagfellevurderinger.

Post-print: den endelige versjonen av en vitenskapelig artikkel, med eventuelle kommentarer fra fagfeller innarbeidet (final draft post-refereeing).

Forlagets Pdf: forlagets publiserte publikasjon.

Embargo: tidssperre (3 mnd, 6 mnd, 12 mnd) som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et publiseringsarkiv (f. eks. DUO).

Rektor Ole Petter Ottersen:

«Å satse på Open Access er en viktig del av arbeidet for å gjøre kunnskap tilgjengelig – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.»

(Rektors blogg)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: