Juridisk Bibliotek : Blogg

EUR-Lex

Skrevet av Inger M. Hamre Nye EUR-Lex ble lansert våren 2014. Den framstår som mer moderne, mer oversiktlig og mye mer brukervennlig enn den gamle. EUR-Lex er en EU-rettslig database og kan ses på som EUs svar på… Les mer

Open Access i rettsvitenskap og kriminologi

Vil du gjøre forskningen din mer synlig og tilgjengelig for alle? Det kan du gjøre ved å egenarkivere artikkelen din i Cristin, se nærmere om fremgangsmåte her. Slik bidrar du til å fremme Open Access ved UiO. I… Les mer